Communicatie Werkstudent

Intern / Student, Full or part-time · Dongen

Read job description in:
Introductie
Dit is voor alle helden, veranderaars en zorgzame zielen. Aan hen die zich realiseren dat de natuur onze hulp en zorg nodig heeft om de wereld te voeden. Sluit je aan bij onze missie: 'het voedselsysteem weer in balans brengen met de natuur'. Ben jij een zorgzame gamechanger en wil je een echte verandering teweegbrengen vanuit het wereldwijd toonaangevende bedrijf in ingrediënten voor insecten? Kom dan bij ons werken als onze nieuwe Communication werkstudent!
Wat zal jouw missie zijn?
We zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde werkstudent om ons communicatieteam te versterken als Junior. Deze startersfunctie biedt een uitstekende kans voor een proactieve persoon met een passie voor communicatie die graag praktijkervaring opdoet in een dynamisch en innovatief bedrijf. De rol is gericht op interne communicatie met enkele aanvullende externe communicatietaken. Deze functie is parttime (2 tot 3 dagen per week), zodat je werk en studie in balans kunt houden.
Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?
 • Assisteren bij het creëren van boeiende communicatie-inhoud voor verschillende kanalen, meestal voor interne kanalen (intranet, tv-scherm, e-mailcommunicatie) en ook een aantal externe (LinkedIn, Instagram, website)
 • Helpen bij het verzamelen van informatie van verschillende afdelingen en bijdragen aan de ontwikkeling van duidelijk en beknopt communicatiemateriaal.
 • Samenwerken met teamleden om het intranetplatform van het bedrijf te onderhouden en bij te werken met relevante en actuele informatie.
 • Bijdragen aan creatieve ideeën voor communicatiecampagnes, initiatieven en het creëren van digitale inhoud.
 • Blijf op de hoogte van de nieuwste trends en best practices op het gebied van (interne) communicatie en deel inzichten en suggesties met het team.
 • Ondersteunen bij de coördinatie en organisatie van interne communicatieprojecten en -initiatieven, zoals programma's voor werknemersbetrokkenheid en interne evenementen.
Wie ben jij?
 • Momenteel ingeschreven als werkstudent of net afgestudeerd in Communicatie, Marketing, Public Relations of een aanverwant vakgebied.
 • Een passie voor (interne) communicatie en een sterk verlangen om een carrière op dit gebied te starten.
 • Uitstekende schriftelijke en verbale communicatievaardigheden in het Nederlands, met het vermogen om informatie effectief over te brengen. Ook comfortabel in het spreken en schrijven in het Engels (maar je hoeft niet perfect te zijn). 
 • Basiskennis van communicatieprincipes en -technieken, met een leergierigheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
 • Sterke aandacht voor detail en het vermogen om zelfstandig te werken en tegelijkertijd een teamspeler te zijn.
 • Je weet hoe je sociale mediaplatforms zoals LinkedIn en Instagram moet gebruiken en je bent bedreven in het gebruik van Microsoft Office (Word, PowerPoint).
 • Aanpassingsvermogen en openstaan voor werken in een dynamische en snelle omgeving.
 • Proactieve instelling met de bereidheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan en creatieve ideeën aan te dragen.
 • Mogelijkheid om parttime te werken en werk en studie in balans te houden.
Wat bieden wij?
 • Je maakt deel uit van onze missie: 'Bringing the Food system back into balance with nature'.  
 • Een marktconform uurloon
 • Een afwisselende baan waarin je het verschil kunt maken binnen een gepassioneerd en inspirerend team bestaande uit 'caring gamechangers' 
 • Een snelle, ondernemende en duurzame werkomgeving   
 • Er is veel ruimte en ondersteuning om verantwoordelijkheid te nemen en jezelf te ontwikkelen  
 • Een reiskostenvergoeding van €0,21 per km. 
 • Reis je met de fiets? Dan krijg je ook een vergoeding van €0,21 per km.
Wie zijn wij?
Het is onze missie om het voedselsysteem weer in balans te brengen met de natuur. Als toonaangevend bedrijf in ingrediënten van insecten bevinden we ons in de unieke positie om wereldwijde verandering teweeg te brengen. Nu is het onze tijd om de wereld te veroveren. Dit is een grote uitdaging en wij gaan ervoor. We zijn gepassioneerd en vastbesloten om een impact te hebben op een ongekende schaal. Laten we samen de manier veranderen waarop we de wereld voeden. 

Om voorop te blijven lopen in de sector, blijven we elke dag nieuwsgierig. We creëren en verzamelen nieuwe kennis en knowhow. We delen deze proactief met onze partners om hen te betrekken en snel te handelen. We zijn en blijven uitvinders en pioniers. Onze innovaties voegen waarde toe en zijn tastbaar, waardoor we de lat voor gezonde en duurzame voeding en diervoeders steeds hoger leggen. 

Onze waarden weerspiegelen onze cultuur en beïnvloeden de manier waarop we omgaan met elkaar en met onze klanten, partners, investeerders en de gemeenschappen en ecosystemen waarin we actief zijn. We zijn een missie gedreven bedrijf en we zijn altijd op zoek naar nieuw talent dat samen met ons de volgende stap wil zetten en zich herkent in onze waarden. Kiezen voor Protix is een bewuste keuze. We geven om onze planeet, zijn ruimdenkend, divers en gaan altijd voor het beste resultaat.
Nieuwsgierig?
Wil jij werken voor de toekomst en onderdeel uitmaken van onze revolutie? Wij komen graag met je in contact! Solliciteer en connect met ons via LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze missie.

Jouw motivatie en de match met ons bedrijf zijn doorslaggevend. Daarom accepteren wij geen sollicitaties zonder enige motivatie.
Over ons
Wij zoeken naar innovatieve mensen! Operator, engineer, researcher, designer – als jij wilt werken naar een betere toekomst, dan zoeken wij naar jou. We staan aan de vooravond van het bouwen van een wereldwijde insectenindustrie en Protix is leidend in die revolutie. Met een combinatie van biologie en technlogie creëren wij hoge kwaliteit insecten ingrediënten om het voedingssysteem terug in balans te brengen met de natuur. Wij groeien snel en zijn altijd op zoek naar geweldige mensen. Van mechanische engineers tot proces operators en research and development: je kunt alle vacatures op onze pagina vinden.

Zie je geen vacature maar denk je wel dat je bij ons past? Stuur ons dan je profiel via jobs@protix.eu en dan kijken we met je mee naar de mogelijkheden. We zijn altijd op zoek naar talent dat met ons wilt werken naar het bereiken van onze missie.

JOIN AN AMAZING MISSION

WORKING FOR PROTIX MEANS WORKING FOR THE FUTURE

Introduction
This is to all heroes, changemakers, and caring souls. To those who realise that nature needs our help and care to feed the world. Join us on our mission: ‘bringing the food system back into balance with nature’. Are you a caring gamechanger and do you want to make a real change from within the worldwide leading insect ingredients company? Join us as our new Communication working student!
What will your mission be?
We are seeking an enthusiastic and motivated Working Student to join our Communication team as a Junior. This entry-level role offers an excellent opportunity for a proactive individual who is passionate about communications and eager to gain hands-on experience in a dynamic and innovative company. The role focusses on internal communication with some additional external communications tasks. This position is part-time (2-3 days a week), allowing flexibility to balance work and studies.
What will be your responsibilities?
 • Assist in creating engaging communication content for various channels mostly for internal channels (intranet, TV screen, email communications ) and also some external (LinkedIn, Instagram, website)
 • Help gather information from different departments and contribute to the development of clear and concise communication materials.
 • Collaborate with team members to maintain and update the company's intranet platform with relevant and timely information.
 • Contribute creative ideas for communication campaigns, initiatives, and digital content creation.
 • Stay updated on the latest trends and best practices in (internal) communications, sharing insights and suggestions with the team.
 • Support the coordination and organization of internal communication projects and initiatives, such as employee engagement programs and internal events.
Who are you?
 • Currently enrolled as a working student or recent graduate in Communications, Marketing, Public Relations, or a related field.
 • A passion for (internal) communications and a strong desire to kick-start a career in this field.
 • Excellent written and verbal communication skills in Dutch, with an ability to effectively convey information. Also comfortable in speaking an writing English (but no worries no need to be perfect). 
 • Basic understanding of communication principles and techniques, with an eagerness to learn and develop new skills.
 • Strong attention to detail and ability to work independently while being a collaborative team player.
 • You know how to use social media platforms like LinkedIn and Instagram and you are proficient in using Microsoft Office (Word, PowerPoint).
 • Adaptable and open to working in a dynamic and fast-paced environment.
 • Proactive mindset with a willingness to take on new challenges and contribute creative ideas.
 • Ability to work part-time and balance work responsibilities with studies.
What do we promise?
do we promise?]
 • You will be part of our mission: 'Bringing the Food system back into balance with nature'.  
 • An hourly salary that is competitive
 • A varied job in which you can make the difference within a passionate and inspiring team consisting of ‘caring gamechangers’ 
 • A fast-moving, entrepreneurial and sustainable working environment  
 • There is a lot of room and support to take responsibility and to develop yourself  
 • A travel-allowance of €0,21 per km. 
 • Do you travel by bike? Then you will also receive an allowance of €0,21 per km. 
About us
Our mission is to bring the food system back into balance with nature. As the leading insect ingredients company, we are in the unique position to bring about global change. Now is our 
time to conquer the world. This is a big challenge and we are stepping up. We are passionate and determined about having an impact on an unprecedented scale. Together, let’s change how we feed the world. 
 
To stay the industry frontrunner, we remain curious each and every day. We create and curate new knowledge and knowhow. We proactively share this with our partners to engage them and move fast. We continue to be true inventors of ways to create a better world. Our innovations add value and are tangible, continually raising the bar for healthy and sustainable feed and food. 
 
Our values reflect our culture and influence the way we interact with each other and our customers, partners, investors, and the communities and ecosystems in which we operate. We are a mission driven company and we always look for new talent who will go for the next step with us and recognize themselves in our values. Choosing Protix, it is a conscious choice. We care about our planet, are open minded, diverse and always go for the best result.
Interested?
Do you want to work for the future and be part of our revolution? We would like to get in touch with you! Apply and connect with us on LinkedIn to keep up to date with our mission.  
 
It is good to know that for us your motivation and the match with our company is key. That is why we do not accept applicants who send only their CV without any motivation.
About us
We are looking for innovators! Operator, engineer, researcher, designer – if you want to work towards a better world, we are looking for you. We are at the eve of forming a global insect industry and Protix is leading the revolution. Through combining biology and technology, we create high-quality insect ingredients to bring the food system back in balance with nature. We are growing rapidly and are always looking for great new people. From mechanical engineers to process operators and research & development: you can find all our vacancies on this page.

Don’t see a vacancy but do recognize yourself in our profile? Send us your resume on jobs@protix.eu we’d love to find a place for you. We are always looking for talented employees willing to work in one of our teams towards our mission.

JOIN AN AMAZING MISSION

WORKING FOR PROTIX MEANS WORKING FOR THE FUTURE


We are looking forward to hearing from you!
Thank you for your interest in Protix. Please fill out the following short form. Should you have difficulties with the upload of your data, please send an email to jobs@protix.eu.

Please upload your CV and a cover letter (max. 20 MB in total).

Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop

Uploading document. Please wait.
Please add all mandatory information with a * to send your application.